Ljudisolering simulator


* Anmärkningar

  • Efter monteringen av glaset i fönstret eller fasadfönstret kan ljudisoleringen av det hela fönstret eller fasaden vara annorlunda än för själva glasrutorna.